Atik

Tendans pou
Semen Mwa Ane

Postè Lirik Atis / Gwoup
Va-t'en bb Bedjine 965
Pou demen Règleman Afè Popilè 517
Rimatizan Mado ak Malada / Règleman Afè Popilè 458
ETMK Règleman Afè Popilè 442
SENESCENCE Bazoo 389

Si ou ta renmen pibliye lirik ou. Kreye yon kont pou ka kominike ak ou.


Mesaj

Deba Konkou Ribrik semèn lan Jwèt

ANPLIS