Kolektif Jenerasyon Fistre, yon pwojè batay ak mizik kòm zam
Gade: 916
June 17, 2020

   Anpil atis temwanye pou di sòti premye mizik, mixtape oswa albòm yo kòm youn nan pwojè k ap toujou make karyè mizikal yo.Pandan pwomès lanmò pandye sou tèt nou ak pwopagasyon viris kowona,sektè mizik ayisyen an pa bat vant ba douvan pandemi sila. Plizyè atis bay bon jan kout men nan kanpay sansibilizasyon pou ride popilasyon an pran prekosyon, pandan yo pa kontinye travay sou pwojè mizik yo. Se ka Jenerasyon Fistre, yon kolektif k ap fè rap politik ki anonse premye albòm li. 

   Atravè kreyasyon atistik yo, rapè yo akouche tèks ki chita sou analiz fason moun ap viv. Sitiyasyon ak resantiman ki makonnen ak mond lan oswa eksperyans moun ki fè pati kategori yo rele minorite a. Nan kondisyon sa, mizik rete youn nan zouti anpil atis itilize pou patisipe oswa pwodui yon sitiyasyon politik. Youn nan manm fondatè kolektif Jenerasyon Fistre, Radikal,fè nou konnen yo te mete kolektif la sou pye nan mwa me 2018 ak tout pozisyon atistik yo. Sa ki ta vle di depi nan parèt yo yo pran pozisyon ak mizik yo san fas kache pou ensiste epi ride moun k ap batay pou libète ak byennèt konstwi tèt yo tou menm anndan dinamik batay la.

 Dana PierreSaint, Radikal, Langelis, Lil Mos, SOS, se 5 vwa sa yo ki mete ansanm pou  bay Jenerasyon Fistre. "Dekoukay la pa ko fini" ak "Adelina" se de mizik kolektif la sòti kote yo lonje dwèt sou seri pratik vyolans sou fanm ki egziste nan sosyete a pandan yo lanse yon envitasyon pou tout moun mèt men nan batay la nan yon lòt dimansyon k ap pèmèt nou rive jwenn bon jan rezilta. Nan kontèks sa, Langelis presize , finalite kalte rap Jenerasyon Fistre ap fè a gen menm finalite ak yon manifestasyon k ap mande kòb petwokaribe a, jistis pou fanm k ap sibi vyolans, ak ansanm revandikasyon ki chita sou menm baz la. 

   Toujou nan lojik apatenans ak mouvman kontestasyon global la, pou sa ki gen rapò ak ansanm aparèy dominasyon lejitim yo, kolektif la anonse pwojè premye albòm li ki pote non YO Kont Nou. Ak pwojè sila Jenerasyon Fistre di tanmen yon pwosesis pou koupe lyen ki egziste ant represantasyon enpoze yo ak repatisyon wòl nan mond sosyal  la ki reflete reyalite inegalite k ap badichonnen chak jou pi plis. 

   Menm si tout bagay nan sosyete nou an ka parèt nwa, mizik ap toujou fè n sonje lavi a gen lòt koulè e se nou ki pou pran penso nou. Pou repete vwa fanm ki anndan kolektif sila, Annatandan albòm nan pare, Jenerasyon Fistre ap envite tout moun ki pa te ko tande 2 mizik yo sòti deja yo pou ale dekouvri sa ki gen nan djakout kolektif la, san yo p ap bliye konseye tout moun pran tout prekosyon nesesè pou pa trape viris la.

Moun pa janm twòp kote lavi ap ponpe lajwa dixit Radikal

 

Done Scaina Leconte

  

 

0