Esplike 3 nan punchline D-Fi yo pou ka jwenn yon kat gratis pou konsè 10 dawout la. Reponn nou sou imel nou osnon sou youn nan kont nou yo

A- Gen vid ni dlo je ni alkol pa ka plen (Vid)
B- Nèg ki gen rèv pa ret nan kabann (Jhonny)
C- Lè w fè vi w nan kaj, ou ka panse vole s on krim (Kè brizee