Lavi yon flè
Atis: Beethovas Obas
Gade: 43
: Album: Pa prese Ane: 1996 Label: Ch. Obas Productions
April 06, 2020

Lavi yon flè se yon vi frajil

lanmò pou li pa difisil

Solèy two cho yon gwo gout dlo

epi l kagou l li  kage sou do

 

Yon flè yon flè konn bouke viv 

Lè l ale fleri bò yon gildiv

Si l bwè kleren si l tou grangou

si l fè lanmou pandan l tou sou

pandan l tou sou 

 

Yon flè yon flè kot pote kwi 

jouk sou fwontyè anba gwo fil

Li vann tout vi l pou l janbe dlo 

Lè pa gen vi nan sibao

 

Lavi yon flè konn yon legzil

Lè li twò sèl lè l lwen peyi l

Lè l al pouse jouk lot dlo Sogwe bò Chicago

bò Chicago

 

Lavi yon flè konn yon legzil

Lè li twò sèl lè l lwen peyi l

Lè l al pouse jouk lòt dlo nan twou Sogwe bò Chicago

bò Chicago

Lè pa gen vi nan Sibao

Lè l al pouse jouk lòt dlo

jouk sou fwontyè anba gwo fil

L ap pote kwil

anba lavil

Lavi yon flè se yon vi frajil


0