Quarantaine a 26 ans
Atis: Fre Gabe
Gade: 39
: Ane: 2020
April 13, 2020

Si mizik sa pase tankou yon van

La desann chalè nou paske n ap viv nan yon peyi twopikal
So m pi calme
Ayisyen tèlman pasyan nou tout ta dwe etène lopital
Isit se yon mizik k ap jwe sou dola se sa k fè n pa ka goud
Poutan chak Ayisyen son ewo

sonde yo
Nou fè mal au pluriel nou chaje maux
Ayiti koripsyon sosie a jimo
Depi w di Ayisyen se konfli l ye
M pa dwe kontinye tèks sa si n pa rekonsilye, n ap konsime
M konfime, nou  genyen yon pwoblèm opine
Avèti Ayisyen li di w Ahli mèt n ap pati kon fime
N ap bati on ti lieu pou n oprime domaj lavi pa konprime
Do m laj a vi ak  fi m p ap banbile
Fwa sa papi m konnen fò n pi mye
Ou pa gen konparezon kontra rezon nan men w
La pudeur konfine
Tout pitit ou w chache w te vini pou Zache
Lè w ap tounen senyè Jesus w ap tounen tou fache
Tout disip ou kache anba zèl ou
Lòm nan genyen yon ponp funèbre chak jou l ap priye pou bizinis li mache
Oh papa père m konn karaktè w m pa ka pè kontak a kè w
Ou pa gen love ou se love m wè l depi jenèz
Pitit soyèt te ka prezidan gwo klèb tou
Paske andedan lespri yo, yo g on perèz
Yo panse ou pa la, se sex drug, sex toy,
Fimen chicha, chimen vi sa, yo panse se Anak
Menm si w ba yo woulib yo pa pral legliz
Poutan y ap pran sèso nan Obama pou y al fè chawa anba rak bwa
M pote on plent pou tout pastè k ap chire pòch fidèl

M pot on plent pou tèt mwen paske m pa fè li konfyans
Maladi montre n lajan pa anyen
Boujwa pari, malerèz ankò malgre l gen visa pou an Frans
M santi s on ofans
Si m pa ta pote w plent pou kolokent granmoun lajenès an defayans
Yo ba nou zam pou n ka lib si w pa vle pèdi kòb mete l nan on bib
Yo p ap ouvè l
M pote w plent pou gouvènman pou opozisyon
Pa gen moun ki ka fè levanjil san l pa pran pozisyon
M pote w plent pou DJ yo m pote w plent pou atis
Pou jounalis, moun k ap pase krèm paka rasis
Se paske fanm pa konn valè l ki fè yon gason ka pran valè fanm
Lè n mouri n p ap bezwen brikè paske n pral jwenn on valè flanm
Nou degize, peche lachè fè n epwize
Jèn fi k ap gouye sou Instagram fò n sispann betize
M dedye vers sa pou m di w de Dieu au grandyoz
Kò w se tanp sentespri men w trete l kon choz
Tanpri pa goumen, lannwit lajounen
Jesus Christ ap parèt, al di Wendy pa tounen
Jesus Christ ap parèt, al di Wendy pa tounen


0