Va-t'en bb
Atis: Bedjine
Gade: 447
: Ane: 2020
June 04, 2020

Entwo

Renmen nou renmen
Bedjine
Va-t’en bébé
Renmen nou renmen

-1-
Paske m renmen w m konn kache sa ou fè mwen
Tèlman m renmen w ou fè m gache tout rèv mwen
Men c’est assez ou p ap jwenn mwen ankò pou w vin kalote mwen
Tan w lan pase, ou p ap jwenn mwen ankò pou w vin galope mwen
Kounye a m ap pran lavi m an men
M p ap kite bonè m trennen
Dabò si m pa renmen tèt mwen
Kiyès ki pral renmen l pou mwen
Se marye nou marye
Se pa mare nou mare

Refren
Se renmen nou renmen, m pa ret avè w (2x)
Va t’en bébé (4x)

-2-
Lè ou antre w pa pote
Men tout sa w genyen w vin lote
Kijan de gason ke w ye
Tout kòb ou pou w banboche
Ou pa janm la pou w kenbe m lè m santi m vle bite, non
Ou frape m maltrete m lè n gen kont si m replike, non non non non
Pou jan m viv avè w men se pa sa mwen merite
M mèt soufri men w p ap jwenn mwen ankò pou w denigre 
Men c’est assez tan w pase m p ap la ankò pou w vin galote m
Ou p ap jwenn mwen ankò

Refren
Se renmen nou renmen, m pa ret avè w (2x)
Va t’en bébé (4x)

Pon
M te chwazi rete avè w malgre m pa t ere
M te panse ou te ka chanje
Finalman m reyalize se tan k t ap pase
Cette fois c’est assez
Va-t’en, va-t’en bébé
Va-t’en bébé
Va-t’en

Refren
Se renmen nou renmen, m pa ret avè w (2x)
Va t’en bébé (4x)


0