Yo ale
Atis: Ja-M Enigmatik ak Vanessa Jeudi
Gade: 275
: Ane: 2020 Pwod BSJ\ Inovason Studio
June 01, 2020

JaM

M kwè nan tèt ansanm

Coz Afriq a Inde nan San m'

Y ap voye nou nan syèl 

Pandan y ap pran tout tè 

-1-

Kote zanmi m yo kibò nou ye m chèche nou m pa ka twouve n

Kote fanmi m yo sa ki te avè m bezwen nou kote y ale ale ale 

Kote granmoun yo cheve blanchi 

Pip nan bouch tèt mare 

Kote zanfan yo k ap fè lago jwe marèl kote n pase pase pase

 

Anye wooo 

Adje wooo 

Anye wooo oo 

Adje wooo 

Kote zanmi m yo oooo 

Kote fanmi m yo oooo

Kote granmoun yo oo oo 

Kote tchyovi yo oooo

 

Vanessa Jeudi

Yo parèt kou solèy 

Yo disparèt kou zeklè 

Menm lanati pot dèy

tèlman nou nan fènwè 

-2-

Zanmi m' yo n ale kilè nou va rewè ankò n ale 

Fanmi m yo n ale kilè nou va rewè ankò n ale 

Peyi a chanje 

Peyi a chanje kilè nou va rewè ankò n ale

 

Koral

Yo ale m pa ka twouve yo

 m pa konn kote yo ale

Yo ale m pa ka twouve yo

yo pa menm kite mak pye 

Yo ale m pa ka twouve yo

Mande kote yo pase

Y ale (xx)

Moun yo ale (4x)


0